Nyereményjáték szabályzat

Bevezető
Az xMe-Just for me Alakformáló és Szépségszalon Facebook/Instagram oldalán nyereményjátékot szervez, amely részvételi feltételeit és szabályait az alábbiakban határozza meg.

Mit nyerhetsz?

Az aktuális Facebook/Instagram posztban feltűnetett nyeremény

👉Játék menete

Az aktuális Facebook/Instagram posztban meghatározottak alapján

👉Sorsolás👈

Az aktuális Facebook/Instagram posztban meghatározottak alapján

  1. A Nyereményjáték szervezője:

A Nyereményjátékok szervezője Varga Tünde e.v. (nyilvántartási szám: 52859719,  adószáma: 69212785-1-37, székhely: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 29. em.:3 ajtó:9)

2022. február 15-től Szabó Andrea Ágnes e.v. (nyilvántartási szám: 8273822603, adószám: 58136487-1-33, székhely: 2112 Veresegyház, Ipar u.1.)

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weblap: http://www.xme.hu/

Facebook oldal:   https://www.facebook.com/xmejustforme

Instagram oldal:  https://www.instagram.com/xmejustforme

E -mail: xmejustforme@gmail.com

  1. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

  1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre

3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a kiírásban leírt feladatokat elvégzi, továbbá

a.) csak a Facebook/Instagram megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Facebook/Instagram-profillal rendelkezik;

d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, a nyereményt csak a törvényes képviselőjével,  szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt veheti át.

3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt Játékost, aki

a) Nyereményjáték menetét nem tartják be, nem teljesítik a megadott feladatot.

b) Sértő, trágár szavakat használ a futó nyereményjáték kommentjében, valamint az oldal bármely részében.

3.4. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

  1. A Nyereményjáték időtartama:

4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

  1. A Nyereményjáték menete, nyeremények:

5.1. Az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

5.2. Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt.

5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

  1. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1. A Nyeremények kisorsolására a fentiekben feltűntetett módon történik.

6.2. A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook/Instagram oldalán, közzéteszi a Nyertesek nevét és Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.

a) A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.4. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

6.5. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező  Facebook/Instagram oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

  1. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve, ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér.

  1. Személyes adatok kezelése

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.3. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább.

  1. Egyéb rendelkezések

9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook/Instagram oldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.3. A Szervező nem kötelezi arra a játékost, hogy lájkolja az oldalát, vagy ossza meg a bejegyzést. Ezt csak és kizárólag a játékos saját egyéni döntése után tegye meg.

9.4. A sorsolásban csak azok vesznek részt, aki szabályok alapján teljesítik a feladatot.

9.5. A Facebook/Instagram mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook/Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.